TEMEL İLKE VE KURALLAR

ESOGÜYÖS'16 Temel İlke ve Kuralları

Img

Bu metin, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde veya ESOGÜYÖS sonucunu kabul eden Türkiye’deki diğer üniversitelerde öğrenim görmek üzere yurt dışından başvurmak isteyen adayların uymak zorunda oldukları kuralları kapsamaktadır.

1. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (ESOGÜYÖS), üniversitemizde okumak üzere yurt dışından başvuracak adayların girmeleri gereken bir sınavdır. Bu sınav Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) tarafından yapılmaktadır.

2. ESOGÜYÖS sonuçları diğer üniversiteler tarafından da lisans ve önlisans programlarına öğrenci kabulü için kullanılabilmektedir.

3. ESOGÜYÖS sonuçlarının geçerlilik süresi 2 yıldır.

4. ESOGÜYÖS başvuru tarihleri ilerleyen günlerde açıklanacaktır ve başvurular internet üzerinden http://yos.ogu.edu.tr aracılığı ile yapılacaktır.

5. ESOGÜYÖS, 15 Mayıs 2016 Pazar günü yapılacaktır.

6. ESOGÜ ile adaylar arasındaki telefon ya da elektronik posta ile haberleşmede, Türkçe ve/veya İngilizce dilleri kullanılacaktır.

7. ESOGÜYÖS sonuçları üniversitemizde lisans ve/veya önlisans düzeyinde öğrenim görmek isteyen öğrenciler için kullanılmakta olup transfer ve/veya lisansüstü öğrenim için dikkate alınmaz.

8. ESOGÜ, öğrencilerin barınma, burs, geçim ve Türkiye’de oturma izni gibi işlemleriyle ilgilenmez.

9. Adaylardan alınan başvuru ücretleri herhangi bir nedenden dolayı gelecek yıllara devredilmez. Ücretini yatırdığı halde başvurmaktan vazgeçen, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan ve ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran adayların ücretleri geri verilmez. Başvuru ücretini yatırmayan adayın başvurusu kabul edilmez.

10. Bu metinde yer alan kurallar, metnin yayın tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları ile Yükseköğretim Kurulu ve Değerlendirme Kurulu, ESOGÜ Üniversite Yönetim Kurulu ve ESOGÜ Senatosu kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. Bu durumda izlenecek yol, ESOGÜ tarafından saptanır.